Fest: Distans Disco

Pris: 0 Längd: 2 h Språk: N/A

Efter virtuell festival följer såklart virtuell fest – en öppen plattform för prat, musik och dans. Scenen är öppen. 

Medverkande: DJ Jukka Hannukainen och Malin Nyqvist samt VJ Paula Koivunen.