Människor sitter framför en screen där Marta Keil håller tal.

Föreläsning: Teatervetenskap – Expanding dramaturgies

Pris: 0 € Längd: 1 h Språk: engelska & svenska

“Teatern finns inte”, sade Emile Zola. “Det finns teatrar, och jag letar efter min egen.”

Det samma gäller dagens dramaturgi, speciellt inom den postdramatiska teatern där uppfattningen om vad som är dramaturgi har utvidgats, och fortsätter att utvidgas i flera olika riktningar.

I samarbete med Helsingfors universitets öppna universitet arrangerar LUST en kurs i teatervetenskap under Hangö Teaterträff. Kursen inkluderar föreläsningar, diskussioner och föreställningsbesök under ledningen av professor André Eiermann och går under namnet Expanding Dramaturgies.

Kursen betraktar den mångfald av dramaturgier som scenkonstnärerna på Hangö Teaterträff 2023 undersöker. Under kursen studeras hur dessa dramaturgier beskrivs i festivalens programtexter och hur de manifesteras i själva föreställningarna.

Kursens föreläsningar är öppna för alla och kräver ingen förhandsanmälan. Info om hur du anmäler dig till kursen i sin helhet hittas på kurssidan

André Eiermann är teatervetare och dramaturg bosatt i Norge där han jobbar som professor i teater på universitetet i Agder sedan januari 2018. Han har studerat vid Institute for Applied Theatre Studies i Justus-Liebig-Universität Giessen, Tyskland, och vid Universitet i Bergen, Norge. Eiermanns doktorsavhandling, Postspektakuläres Theater – Die Alterität der Aufführung und die Entgrenzung der Künste (2009), tilldelades priset för bästa doktorsavhandling inom filologi, litterära och kulturella studier, historia och filosofi under åren 2008/2009.

Föreläsare & kursdragare: André Eiermann
Med stöd av: LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater, Helsingfors universitet