Föreläsning: Telling Time – Storytelling in Performative Theatre

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: engelska

Under de senaste decennierna har många samtida scenkonstnärer presenterat nyskapande konstnärliga strategier för att berätta historier i teater som är rotad i performativa uttryck. Föreläsningen utgår från Hans-Thies Lehmanns teori om den postdramatiska teatern. En teori som postulerade skillnaden till dramatisk teater och som inte huvudsakligen bygger på litterära berättelser. Thomas Frank ger olika exempel på och reflekterar kring estetiken för berättarkonst och nya narrativ inom samtida teater.

Föreläsningen arrangeras inom projektet Den autonoma skådespelaren som stöds av Svenska Kulturfonden. Föreläsningen arrangeras av LUST med stöd av Goethe-Institut Finland.