HTT & Labbet: Projekt Kanon

Pris: 0 € Längd: 2,5 h Språk: svenska

Projekt Kanon samlar det finlandssvenska teaterfältet för att återskapa föreställningar från Hangö Teaterträffs 30-åriga historia.

Projektet tar en nostalgiserande titt på vad som varit utmärkande för teaterkonstens utveckling från 90-talet till idag. De finlandssvenska teaterarnas scenkonstnärer arbetar under festivaldagarna i slumpmässigt utvalda grupper under ledning av en processledare. Grupperna tilldelas i festivalens början ett hemligt fragment ur teaterhistoriska stycken och skall under festivalens gång rekonstruera ett nytt verk tillsammans. Kanske återskapandet av det finlandssvenska kanonet ger en inblick på vad teaterkonsten bär med sig, vad den kan lämna bakom sig och vart den är på väg?

Projekt Kanon organiseras av Hangö Teaterträff i samarbete med Labbet, en ideell förening som arbetar för att utveckla och främja svenskspråkig dramatik i Finland. Konstnärliga grupperna består av en processledare, en dramaturg och 3–4 skådespelare.