Fyra personer i Fyrens Service-enhet och tittar på tyg.

Karolina Ginman & Rasmus Slätis: Inspire / Conspire / Expire

Pris: 0 Längd: N/A Språk: N/A

Inspire / Conspire / Expire är ett improvisatoriskt arbete som sker på olika platsspecifika orter i Hangö stadsbild på torsdag och fredag under Hangö Teaterträff-festivalen.

Arbetet sker i samarbete med Fyrens Service-enhet, där Karolina Ginman och Rasmus Slätis tillsammans med brukare och personal har jobbat med rumslig och audiell komposition utgående från den kollektiva och individuella andningen.