Fyra personer i Fyrens Service-enhet och tittar på tyg.

Karolina Ginman & Rasmus Slätis: Inspire / Conspire / Expire

Pris: 0 € Längd: varierande Språk: icke-verbal

Inspire / Conspire / Expire är ett improvisatoriskt arbete som sker på olika platsspecifika orter i Hangö stadsbild på torsdag och fredag under Hangö Teaterträff-festivalen. 

Koreografen Karolina Ginman och skådespelaren Rasmus Slätis har besökt Fyrens Service-enhet i Hangö för att tillsammans med brukare och personal jobba med rumslig och audiell komposition utgående från den kollektiva och individuella andningen.

Skådespelare: Brukare och personal vid Fyrens Service-enhet i Hangö
Produktion: Rasmus Slätis / Nya Rampen