En person klädd i vitt står mitt i ett stökigt rum.

Klassikere for Kids: Faust for Kids

10+ Pris: 10 Längd: 40 min. Språk: svenska

Faust har en kunskapstörst som verkar omöjlig att släcka. Han förstår att bakom allt han får veta ligger något annat dolt. Han inser att han aldrig kommer att förstå hur världen hänger ihop, och tillkallar Mefisto, självaste djävulen, som dyker upp och erbjuder Faust fullt tillträde till hela världen, i utbyte mot hans själ. Faust följer sedan med Mefisto på en gränslös resa i tid och rum. Föreställningen handlar om förhållandet mellan gott och ont, och hur dessa krafter är beroende av varandra.

Klassikere for Kids är ett bildningsprojekt som syftar till att introducera barn och ungdomar, tillsammans med vuxna, till de största litterära klassikerna genom audiovisuella, spännande och experimentella teaterföreställningar. De stora existentiella frågorna är lämpliga för fruktbara samtal mellan vuxna och ungdomar, eftersom vi på många sätt tänker lika när det gäller reflektioner om död, ondska, kärlek och tid.