Klubb 2017

18+ Pris: 0 Längd: Språk: N/A

LOPER & TREMMEL: Pygmachophili

Klubb
1.    Nattklubb – en underhållningsplats för dans och alkoholdrycker som håller öppet under kvälls- och nattetid

Immersiv
1.     nedsänkning, neddoppning
2.     upptagenhet, försjunkenhet

Performans
1.     utförande
2.     är en konst som existerar när den pågår

Låda
1. mindre eller medelstor (fyrkantig) behållare med plan botten och vanl. med sidorna vinkelräta En låda är ett föremål med en botten och ett antal väggar, en på varje sida, i vilken man kan placera saker.

Människa

1. en samhällsbyggande och kulturskapande varelse med talförmåga och hög intelligens

-fili
1. -philia, kärlek, vänskap;dragning till

#wikipedia #nationalencyklopedin #ordbok

Laura Murtomaa: Mr. Playbackboy

I Mr Playbackboy håller performance artisten och musikern Laura Murtomaa ett politiskt tal, här och nu, uppbyggt av diverse ljud, I denna drag show medverkar Republikens President, M.A. Numminen och ett flertal andra artister.