En skylt där det står Plant Based Stories ligger ute, omringad av olika växtligheter.

Konsert + klubb: Plant Based Stories III

18+ Pris: 0 € Längd: 4 h Språk: svenska, finska, engelska

Hangö Teaterträffs torsdagsklubb öppnar med sånger om växter, följd av DJ, umgänge och dans!

Plant Based Stories är ett treårigt projekt som har rest från Kuopio till Helsingfors och Hangö. Under processen har en metamorfos ägt rum: den turnerande berättelseinsamlingen ledde till sånger och en installation och har nu förvandlats till ett planterat offentligt konstverk i Hangö 2024.

Torsdagen den 6 juni lanseras verket officiellt vid en Plant Based III-konsert på Hangö Teaterträffs öppningsklubb. Kom och fira det audiovisuella växtmonumentet och lyssna på sånger baserade på växter!

Tidtabell

21.00 Dörrarna öppnas
21.30 Plant Based Stories III-konsert
23.00 DJ

Pia Sirén (1982) är en bildkonstnär som arbetar med storskaliga tillfälliga installationer med vanliga byggmaterial, samt skulpturer, föreställningar och samarbetsprojekt. Sirén skapar sina konstverk både i offentliga utomhusmiljöer och i utställningslokaler. Hennes verk bildar helheter som materiellt och rumsligt engagerar betraktaren och gör det möjligt för dem att kliva in i installationen och bli en del av den. Sirén avlade 2012 en magisterexamen i konst vid Bildkonstakademin. Hennes verk har visats i ett flertal privat- och grupputställningar både i Finland och utomlands.

Mirella Pendolin (1975) är en finsk-spansk multitalang; sångare, musiker, pedagog och kompositör. Pendolin utbildade sig till sångare vid Trondheims musikkonservatorium i Norge och har sedan dess framfört och publicerat sin egen musik samt deltagit i flera jazz/pop-grupper, komponerat musik för olika artister och teaterföreställningar samt verkat som körledare och sångpedagog. På senare tid har hon släppt sin egen musik i en stil som ligger någonstans mellan pop och jazz med elektroniska och etniska influenser.

Ilona Valkonen (1980) är en bildkonstnär vars arbetssätt innefattar förslag på alternativa sätt att se på och förstå världen. Valkonen arbetar med nya former av måleri, kollegial kuratering och Vieno Motors, ett performancekoncept som skapats genom samarbete. Över 60 konstnärer med olika bakgrund har bidragit till olika Vieno Motors verk som kombinerar växter med kreativa metoder, och deras antal växer ständigt. Förutom i Finland har föreställningarna ägt rum i städer som Reykjavik, Berlin, New York, Graz, Sankt Petersburg och London.

Ada Katz (2000) är multiinstrumentalist, sångare, låtskrivare och kompositör. Hens arbete är inriktat på att använda musikens språk för att dokumentera och kommunicera känslomässiga tillstånd som annars kanske skulle förbli missförstådda.

Arbetsgrupp: Pia Sirén, Mirella Pendolin, Ilona Valkonen, Ada Katz
Med stöd av: Svenska kulturfonden, Konstsamfundet, Suomen kulttuurirahasto

Plant Based Stories är en del av Kulkue, ett samarbetsprojekt mellan tre finska konstfestivaler. ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio), Hangö Teaterträff (Hangö) och Baltic Circle (Helsingfors) skapar en exceptionellt storskalig serie finska samproduktioner tillsammans med relaterade turnéer. Projektets centrala mål är att främja festivalernas tillgänglighet och att förlänga föreställningarnas livscykel. Projektet finansieras av Finlands kulturfond.