HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Kritikerpanel 2019

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: svenska

En kritikerpanel samlas för att diskutera och jämföra sina upplevelser av festivalens program. Hur uttrycks teman, estetik och form i en festivalkontext? Hur skiljer sig kritik av festivalföreställningar, som sällan längre spelas då recensionen trycks, från kritik av repertoarteater?

I diskussionen medverkar: Tomas Jansson (YLE), Miriam Yeboah (Astra/Kontur), Otto Ekman (HBL), Hanna Ylöstalo (IFFF) och Lasse Garoff (Ny Tid), Cecilia Djurberg (Aftonbladet, Sverige).

Kritikerpanelen arrangeras i samband med Finlands kritikerförbund rf (SARV)