Diskussion: Kritikerpanel 2022

Pris: 0 Längd: 1,5 h Språk: svenska

Festivalen avslutas med en kritikerpanel som sammanställs i samarbete med Kritikbyrån.

Kritikbyrån är ett treårigt projekt som betalar ut extra-arvodena för frilanskritiker och ordnar utöver det seminarier, fortbildningar och workshoppar med målet att höja kulturkritikens ställning i Svenskfinland. Kritikbyrån är finansierad av Svenska kulturfonden och drivs av Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker, IFFF.

Medverkande: Mathilda Larsson (moderator), Tomas Jansson, Kaneli Johansson, Valter Sandell, Otto Ekman