Labbet & HTT: Futures

Pris: 0 € Längd: 3 h (durational) Språk: svenska

FUTURES är ett projekt där vi undersöker begreppet spekulativ fiktion. Vad det är och vad det kan vara, inom dramatiskt skrivande? Med spekulativ fiktion menar vi texter som utspelar sig i en påhittad verklighet. Texter som speglar forna, kommande, osynliga eller uppdiktade världar. Under denna rubrik faller genrer såsom fantasy, science fiction, utopier, dystopier, alternativ historia, det övernaturliga och apokalyptiskt berättande.

Projektet syftar till att, genom kollektiva processer, utveckla det enskilda konstnärliga skrivandet och dramatikformen som sådan. Tillsammans utforskar vi hur nya verktyg, teman, arbetssätt och ingångar kan ta vara på det specifika med just scenkonstformen i relation till spekulativ fiktion.

Helheten består av två workshops i Helsingfors under våren 2023 samt en avslutande öppen workshop och redovisning/demo på Hangö Teaterträff den 8–11.6.2023.

Projektledare: Sinna Virtanen & Isabel Cruz Liljegren
Dramatiker: Nina-Maria Häggblom, Tomas Jansson, Henrika Andersson, Malin Kivelä, Fabian Silen
Skådespelare: Oksana Lommi (LUST), Kajsa Ek (Åbo Svenska Teater), Oskar Pöysti (Viirus), Frank Skog (Unga Teatern), Linnea Sundblom (Finlands svenska skådespelarförbund), Alexandra Gustafsson (TEAK)
Produktion: Labbet & Hangö Teaterträff
Bild: Herta Donner