Labbet: Smack (workshop)

8+ Pris: 0 € Längd: 3–7 juni Språk: svenska

Är du intresserad av teater eller att leka med ord?

Tillsammans med Hangö Teaterträff och Skapande veckan i Hangö arrangerar föreningen Labbet r.f. en workshop där barn och professionella dramatiker möts och skapar tillsammans. Under kursen undersöker vi språkets möjligheter via lek och fantasi.

Vad händer när man låter språket få huvudroll i berättelsen? Vilka teman, nya ljudvärldar eller till och med varelser uppstår då? I denna workshop är barnen experterna. I slutet av veckan hålls det hålls en öppen redovisning av veckans workshop på Stadshuset, som en del av Hangö teaterträffs festivalprogram.

Kursen ordnas 3–7 juni i Hangö högstadiums utrymmen måndag till torsdag och på fredag i stadshuset. Anmäl dig här!

Labbet r.f. är en ideell förening som har arbetat i över 20 år för svenskspråkig dramatik i Finland. Labbet ordnar bland annat kurser och seminarier, ger ut böcker och driver projekt i samarbete med andra aktörer på teaterfältet. Föreningens arbete ska kännetecknas av såväl målinriktad ambition som konstnärlig nyfikenhet och en ödmjukhet inför skrivandet som syssla.

Ledare: Laura Ruohonen, Sinna Virtanen, Matti Raita, Kaisa Lundan
Dramatiker: Oskar Pöysti, Monica Vikström Jokela, Meimi Taipale, Fabian Silén
Med stöd av: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Sophie von Julins Stiftelse
Produktion: Labbet, Unga Teatern, Hangö Teaterträff