Person klädd i svart och med håret på flätor tittar uppåt, med en regnbåge bakom huvudet.

Leena Kela: Alphabets of Performance Art

Pris: 5 Längd: 45 min. Språk: N/A

I föreställningen Alphabets of Performance Art framträder Leena Kela med olika material och föremål som vanligen associeras med performancekonst. Verket baserar sig på 15 års forskning inom konstformen. Hon har valt ut 26 olika material och föremål som utgör performancekonstens språk, och presenterar dem från A till Z. Om A är en apelsin, vad kunde då P stå för? Plast? Papper? Piss?

Leena Kela är en performancekonstnär vars arbete utvecklas från att observera vardagliga ting och fenomen. Hon har arbetat med performancekonst sedan år 2000 och för närvarande gör hon doktorsexamen vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors. Hon har presenterat sina verk på ett antal festivaler och utställningar på alla kontinenter utom i Antarktis.