LUST – Den autonoma skådespelaren #2: It’s only a statement

Pris: 10 Längd: 2 h Språk: svenska, finska, engelska

Är det möjligt att engagera sig politiskt via konsten, eller blir det kompensatoriskt; snarare ett sätt att rättfärdiga navelskådande debatter som inte leder till aktion? 

Genom offentliga interventioner under dagen och en sammankomst med publiken på kvällen är LUSTs projekt Den autonoma skådespelaren tillbaka i Hangö, den här gången för att utforska teaterns politiska möjligheter.

LUSTs tre-åriga fortbildningsprojekt “Den autonoma skådespelaren” erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren som självständig utövare både i det egna och i det kollektiva arbetet. Utgångspunkten är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder som introduceras i workshops med internationella scenkonstnärer. Projektets andra årscykel fokuserar på den politiska aspekten av skådespelararbete och scenkonstproduktion.

Med och av: Haje Abrahamsson, Juhana von Bagh, Kajsa Ek, Lina Ekblad, Valborg Frøysnes, Gogo Idman, Elisa Makarevitch, Sara Melleri, Ranjit Menon, Jarkko Partanen, Kira-Emmi Pohtokari, Fabian Silén, Tobias Zilliacus
Mentor: Haiko Pfost
Workshops: Florian Malzacher, Maja Degirmendzic & Boris Ceco of God’s Entertainment, Yael Ronen, Haiko Pfost.
Produktion: LUST / Jonas Welander
Produktionsassistent: Adina Tallberg
Tack: Münchner Kammerspiele / Anne Schulz (KammerCampus), Hangö Teaterträff
Med stöd av: Svenska kulturfonden, Goethe Institute Helsinki