LUST – Den autonoma skådespelaren: A part of your life you will never get back

Pris: 15 Längd: 2 h Språk: svenska, finska, engelska

I en morgonmålsperformance kommer gruppen från projektet Den autonoma skådespelaren att förbereda publiken för åter en ny dag på festivalen. Föreställningen är den första demoproduktionen inom det tre-åriga projektet. LUST rf. (Långsiktig Utveckling av Svenskspråkig Teater) är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats i det svenskspråkiga teaterfältet. 2015-2018 är LUST huvudman för projektet Den autonoma skådespelaren DAS. 

Kira-Emmi Pohtokari, Andrea Björkholm, Samuli Laine, Lidia Bäck, Sinna Virtanen, Anni Klein, Per Ehrström, Johannes Ekholm, Sara Soulié, Malin Kivelä, Valborg Frøysnes & Torbjørn Davidsen

Kurator: Rickard Borgström
Mentor: Haiko Pfost
Workshops: Jørgen Knudsen, Ilia Papatheodorou, Sebastian Bark & Knut Ove Arntzen
Produktion: LUST/Jonas Welander
Med stöd av: Svenska kulturfonden, Kulturfonden för Norge och Finland, Hangö Teaterträff