Kollage av olika bilder, ovanpå står det DAS #3.

LUST: Den Autonoma Skådespelaren#3 – Demo

Pris: 10 Längd: 2 h Språk: engelska

Den autonoma skådespelaren #3 – Storytelling: från samhället tillbaka till scenen fokuserar på nya strategier för berättande i teater och frågan om hur nya identiteter kan skapas genom berättande. Under Hangö Teaterträff presenteras en demo som arbetsgruppen skapar på plats utgående från material och metoder från projektets workshopar. 

LUSTs tre-åriga fortbildningsprojekt Den autonoma skådespelaren erbjuder praktiska och teoretiska verktyg för skådespelaren som självständig utövare både i det egna och i det kollektiva arbetet. Utgångspunkten är deltagarens egen praktik i ett undersökande möte med arbetsmetoder som introduceras i workshops med internationella scenkonstnärer. LUST – långsiktig utveckling av svenskspråkig teater är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland.

Medverkande: Jenni Elina von Bagh, Andrea Björkholm, Wilhelm Grotenfelt, Meri Anna Hulkkonen, Mari-Helen Hyvärinen, Elisa Makarevitch, Anna-Sofia Nylund, Olga Palo, Kira-Emmi Pohtokari
Mentor: Thomas Kasebacher
Kurator och mentor: Haiko Pfost
Workshopar: Terry O´Connor, Sarah Vanhee, Nina Tecklenburg & Till Müller-Klug, Nadia Ross, Thomas Kasebacher
Producent: Jonas Welander
Med stöd av: Svenska kulturfonden, Goethe-Institut Finnland, Canada Council of the Arts, Austrian Embassy Helsinki