MiM: Slambrunch

15+ Pris: 0 Längd: 1,5 h Språk: svenska

Under Slambrunch får ni smaka på både mat och text som tillretts av författarkollektivet MiM, med en originaltext från varenda medlem; vi utlovar en bankett med variation i stil, tanke, själ och smak. Det lönar sig att dyka upp med aptit och öppet sinne, välkomna!

MiM är en grupp med unga skrivande talanger som med sina texter försöker få fram det som i mänskliga och omänskliga situationer verkligen talar till oss, alla medel gäller. Det blir abstrakt och det blir bokstavligt, och det blir jävligt mittemellan.