Nina-Maria Häggblom: Minnesbyrån

Pris: 0 Längd: hela festivaldagen Språk: svenska

Har du någonsin velat ändra ditt förflutna? Försonas med någon som sårat dig?

Minnesbyrån är ett experiment på hur en interaktiv, digital teaterpjäs kunde se ut. I Minnesbyrån vävs verklighet och fantasi samman under en föreställd resa på en passagerarfärja, där deltagaren själv får välja vilken vändning handlingen tar. Pjäsen spelas upp av en chatbot på Facebook Messenger och interaktionen sker mellan människa och datorprogram.

Minnesbyrån utvecklades i samband med Labbet r.f. residensdramatikerprogram.

Nina-Maria Häggblom är en helsingforsbaserad dramatiker och dramaturg. I sina verk utforskar hon ofta gränser, förväntningar, längtan och tragikomiska vinklar. Häggblom utsågs 2018 till Labbet r.f. första residensdramatiker och jobbar för tillfället som vikarierande dramaturg på Svenska Teatern.