Novia scenkonst: Själö

13+ Pris: 8 Längd: 1 h 10 min. Språk: suomi

Vi berättar med medlen av ett processdrama historien om den unga kvinnan Alma, som i början av 1900-talet fördes till Själö kvinnohospital på vaga grunder. Som villkor för hemförlovning ställs, att Alma genomgår tvångssterilisation – ett ingrepp som nyligen tagits i bruk inom medicinska kretsar.

Aktuell tematik i den deltagande teaterföreställningen är de fattigas ställning i samhället, samhälleliga mentaliteter och medicinska kutymer i dåtidens Finland.

Tiia Rantala, Olli Sirén, Sini Moilanen, Anna Högström