Många champagneglas på ett bord med Pommac- och skumpaflaskor i bakgrunden. En person håller på att hälla skumpa i glasen.

Öppning

Pris: 0 Längd: 1 h Språk: svenska

Vi samlas igen till Hangö Teaterträffs öppningsceremoni! Noggrannare program publiceras senare.