Quo Vadis: Objects & Emotions

Pris: 15 Längd: 1 h Språk: finska

Objects & Emotions består av icke-verbala dikter där korta dramatiska stunder skapar en kedja av berättelser. Föreställningen har ett snabbt karnevalistiskt tempo som varierar mellan poesi och explosiva skratt. Utgångspunkten för föreställningen är föremålens och känslornas inre växelverkan. Föremålen fungerar som en förmedlare mellan känslor och händelser. Ett föremål i en kista är en skatt, ett skamligt bevis, med orsak till glädje eller fasa.

Icke-verbala dikter ger tittaren lov att överlämna sig själv åt händelserna utan behov av definition.

Regi: Otso Kautto
Skådespelare: Quo Vadis