Radioteatern: Nattvatten 3333

Pris: 0 Längd: 53 min. Språk: svenska

År 3333, inför den slutliga katastrofen, går A-0N igenom sitt sällsamma liv på jorden. Som representant för människoarten Homo Futurum är hon både lik och olik Homo Sapiens. Hon minns sitt unga, ambitiösa och kallt sakliga forskarjag och hur ett oväntat möte kom att förvandla hela hennes liv.

Malin Kivelä har skrivit en suggestiv scifi för Radioteatern, förlagd till åren 3084 och 3333.

Regi: Camilla Thelestam
Producent: Jessica Edén-von Numers
Ljuddesign: Niko Ingman
Dramaturgi: Janina Jansson