Relevant Intuition Company: Enligt Ella

15+ Pris: 15 Längd: 1 h Språk: svenska, engelska

Ella är ett orakel som vandrar genom tid och rum. Hon äger en stol och en kappsäck fylld med perspektiv. Ella har i uppdrag att föra fram perspektiven, för att de utgör svar. För någon. Men Ella vet inte för vem, förrän hon hör frågan. Därför vandrar hon och stannar där frågorna ställs. Det enda som behövs är mötet.

Föreställningen bygger på Improvised Meaning (IM), en arbetsmetod och föreställningsmodell skapad av Camilla Hellberg. IM utforskar intuitiv genialitet i en kollektiv process och upptäcker på vilket sätt den är relevant idag.