HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Seminarium: CAMST – Hur jobbar vi med varandra?

Pris: 0 Längd: 2 h 15 min. Språk: svenska

Det fria teaterfältet har de senaste årtiondena haft möjlighet att ge uttryck för ny scenkonst och nya sätt att organisera sig på. De strukturer som omger det fria fältet har kanske ändå inte utvecklats i samma takt. Fria scenkonstnärer lämnas ofta ensamma bland dolda hierarkier och med outtalade ansvar. Konsekvenserna av detta återspeglas i de diskussioner som förts inom branschen de senaste åren: maktövergrepp, psykisk ohälsa, ekonomisk utsatthet, rädsla för att mista arbetstillfällen, sexuella trakasserier, tystnadskulturer. 

Under det tudelade seminariet delar representanter för det fria fältet med sig av sina tankar och erfarenheter kring sina arbetssätt, den första timmen i form av föredrag och den andra (efter en lunchpaus) i form av en paneldiskussion.  

Diskussionen förs på svenska.

Seminariet ordnas i samarbete med CAMST och Hangö Teaterträff.