Sju ansikten nära varandra i svart och vitt, alla tittar rakt in i kameran.

She She Pop: Besessen

Pris: 15 / 30 Längd: 1,5 h Språk: svenska & finska

Människor är besatta av idéer, men också saker. She She Pop reflekterar över idéen om ägarskap, vilket har blivit ett kusligt viktigt ämne i människornas samexistens: om du inte har någonting måste du hyra dig själv ut. Men även de som äger allt för mycket blir besatta av det. Så är det: ett samhälle av besatta.

She She Pop kallar fram en ny betydelse för ”teater utan publik”. I Lehrstücke-teorin föreslår Brecht att de som står på scenen prövar på olika attityder och håller tal. I Besessen är det kollektivet som får ordet. Kollektivet som är bekymrad över ägarskap och de förvrängingar som följer. Den bekräftar sig själv genom tal, men konstaterar att den är också djupt splittrad.

Bessessen är en polyfonisk monolog om ägarskap. Om de som äger för mycket och de som äger för lite. Skådespelarna bildar ett kör-liknande kollektiv med publiken, testar attityder och noterar att de inte håller med.

She She Pop är ett performancekollektiv som grundades på 90-talet, och dess medlemmar är Sebastian BarkJohanna FreiburgFanni Halmburger, Lisa LucassenMieke MatzkeIlia PapatheodorouBerit Stumpf och Elke Weber.

Gruppen består mest av kvinnor och de arbetar som ett kollektiv. Artisterna ser sig själva som författare, dramaturger och praktiker av sin scenkonst. Valet att inkludera sina självbiografier är framförallt arbetets metod, inte dess ändamål.

Koncept: She She Pop (Sebastian Bark, Johanna Freiburg, Fanni Halmburger, Lisa Lucassen, Mieke Matzke, Ilia Papatheodorou, Berit Stumpf)
Konstnärlig rådgivning: Ruschka Steininger
PR: ehrliche arbeit – freies Kulturbüro
Turnéorganisering: Tina Ebert
Administration: Aminata Oelßner
Gruppens ledning: Elke Weber
Bild: Benjamin Krieg
Stöd av: Goethe-Institut Finnland, Tysklands utrikesministerium, Finska kulturfonden, TelepART