Six Fingers Theatre: TraFika

Pris: 12 Längd: 40 min. Språk:

Dans och dockteater. TraFika är en sorglig och rolig berättelse om ett äldre par som förlorade all möjlighet att kommunicera med varandra. Efter år av ömsesidigt missförstånd utvecklade paret ett komplext och omfattande sätt att gräla, argumentera, minnas de senaste åren och framför allt att hålla distans från varandra. Nämligen med hjälp av trafikskyltar. En kväll tar plötsligt trafikskyltarna över samtalet, vilket driver paret in i de mest bisarra situationerna och får dem att passera linjer. Kollisionen är oundviklig. Kommer de att lyckas bryta sig loss från trafikskyltarnas regerande?

I samarbete: Ishmael Falke (Six Fingers) & koreograf Sandrina Lindgren (SWE)