Kollage med blå bakgrund, berg och en gul polenta samt Hangös kyrka, torn och fem kvinnor med protestbanners.

Tea Andreoletti: Yellowcake

Pris: 10–20 € Längd: 4 h (lunch inkluderat) Språk: engelska

Yellowcake är en deltagande föreställning som bjuder in publiken att utforska möjligheterna till samarbete och samhörighet. Verket skapar utrymme för att dela kunskap, berättelser, omsorg, mat och olika sätt att vara tillsammans.

Föreställningen uppstod ur behovet av att samla in de muntliga minnena från 1970-talets rörelse i dalen Alta Val Seriana, Tea Andreolettis hemplats. Lokalbefolkningen motsatte sig uranbrytning i Italiens största uranreserv och enades för att skydda sin miljö, och lyckades till slut stoppa brytningen. Denna rörelse var den sista gången byarna i dalen samarbetade på ett betydande sätt. I dag kämpar samma byar för att samarbeta och kan inte hitta ett gemensamt sätt att ta itu med sina problem, som t.ex. brist på tjänster och avfolkning. 

Tea Andreoletti undersökte arkivmaterial och lyssnade på berättelser från aktivister som deltog i dessa demonstrationer mot gruvdrift. Hon samlade också information om uranbrytningens historia i Finland. På Hangö Teaterträff väver Yellowcake samman tidigare och nuvarande berättelser om enighet och motståndskraft. Berättelserna om 1970-talets aktivism är röda tråden som följer med publiken medan föreställningen uppmanar till kollektivt agerande och skapar ett gemensamt utrymme för att dela både rädslor och förhoppningar inför framtiden. 

”Yellowcake” är en term som hänvisar till det gula, radioaktiva pulvret som erhålls från ett mellansteg i bearbetning av uranmalm och som används som bränsle för kärnkraftverk. Det är ödets ironi att Alta Val Serianas traditionella maträtt är polenta, en tjock gröt av majsmjöl som ser ut som en gul kaka.

I föreställningen ingår en gemensam vegansk och glutenfri lunch. Yellowcake hade premiär 2022 på Baltic Circle, och den utvecklas under hela sin resa som svar på de olika festivalernas kontexter, miljöer och samhällen. Den väcker medvetenhet om miljöproblem, från utvinning till skogsbruk och ohållbar turism.

Tea Andreoletti är scenkonstnär som bor i Helsingfors och Gromo. Hon studerar konstens roll i social praxis och den politiska beslutsprocessen med hjälp av deltagande konst.

Teas konstnärliga praktik syftar till att bli ett verktyg som kan främja kollektivt och feministiskt ledarskap i lokalpolitiken och underlätta samarbete mellan samhällen. I linje med denna övertygelse arbetar hon på ett långsiktigt projekt som innebär att hon siktar på att kandidera till borgmästare i Gromos val 2026. Dessutom är hon medgrundare av CAP24020, en förening som stöder konstnärliga metoder i Alta Val Seriana.

Tea gillar också att utmana konventionella arkivmetoder i sin praktik. Hon dokumenterar sina projekt enbart med hjälp av muntliga berättelser och symboler som hon broderar på sin handgjorda söndagsklänning.

Yellowcake stöds av Konestiftelsen och är en del av Kulkue, ett samarbetsprojekt mellan tre finska konstfestivaler. ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio), Hangö Teaterträff (Hangö) och Baltic Circle (Helsingfors) skapar en exceptionellt storskalig serie finska samproduktioner tillsammans med relaterade turnéer. Projektets centrala mål är att främja festivalernas tillgänglighet och att förlänga föreställningarnas livscykel. Projektet finansieras av Finlands kulturfond.

Assistenter: Monika Czyżyk, Minerva Juolahti, Maya Oliva, Olga Spyropoulou, Fjolla Hoxha