Todellisuuden tutkimuskeskus: Utopia: Hanko

Pris: 10 Längd: 2 h Språk: finska, svenska, engelska

Utopi: ett sätt att skapa staden, dess betydelse och kultur. Ger deltagarna en möjlighet att kliva in i förverkligandet av en ny stad. Deltagarna erbjuds en förändring: förhållandet till omgivningen som uppstår ger en möjlighet åt alla att uppfatta världen på ett nytt sätt, var du än befinner dig. Tillsammans med deltagarna väljer vi ett område som vi skapar en ny identitet åt.

Vi namnger, skapar bilder och ritualer samt erbjuder ett nyskapat ställe åt hela staden, som en del av nya Hangö.

Idé & medverkande: Elissa Eriksson, Talvikki Eerola, Pekko Koskinen, Saara Hannula, Tuomas Laitinen