Flygbild av en vårig skog där tre människor sitter på vita bänkar; i skogen syns vita rektangulära linjer.

Vuorenmaa, Utriainen, López-Lehto: Kortteli 526

Pris: 10–20 € Längd: 1,5 h Språk: finska (8.6, 10–11.6) & engelska (9.6)

Syftet med ändringen av markanvändningsplanen är att placera ett kommersiellt byggnadskvarter i kvarter 526, vilket skulle göra det möjligt att placera en livsmedelsbutik, en bensinstation och parkeringsplatser i kvarteret.
– Hangö stad, Kaupallinen palveluverkkoselvitys ja vaikutusten arviointi (2019)

En järnväg löper genom Hangö mellan två områden i förändring.

På södra sidan av järnvägen, i kvarter 210, tillbringar en butik som byggdes 1986 sin sista sommar. I hörnet av samma tomt kan man se grunden till ett bostadshus som revs på 1950-talet. 

I norr finns en öppning i landskapet, ett sandigt område där en ny mataffär håller på att byggas. En bensinstation har redan byggts intill den. Snart kommer marken att täckas med asfalt, bilar kommer att parkeras i rader och människor kommer att gå in i butiken. Solpaneler kommer att installeras på butikens tak. Framtiden för kvarter 526 är under uppbyggnad. 

Kortteli 526 är en deltagande föreställning där man färdas och vistas i en stad i förändring. Verket forskar i kraften av stadsplanering, känslan av området och möjliga framtider. Hur uppstår, lever och försvinner en stad, ett beslut i taget? 

Kortteli 526 är en del av Työmaa-serien som betraktar nybygge och planlagda områden. Kortteli 526 är en fortsättning till de Työmaa-verk som förverkligades 2020–2022 i Rovaniemi. Serien fortsätter 2023–2024 i Kuopio och Helsingfors.

Riikka Vuorenmaa är en mångsidig frilanskonstnär med utbildning i ljusdesign och mediakultur. Som scenograf och konceptör specialiserar hon sig i platsspecifik konst, lokalplanering och interventioner.

Maarit Utriainen är en cirkuskonstnär som är intresserad av koncept, kontexter och konventioner. I sitt arbete ifrågasätter hon cirkusens fysiska normer och dynamik och skakar om cirkusfältet mot nya insikter och samhälleliga inlägg.

Sebastian López-Lehto är en danskonstnär som i sitt konstnärliga arbete utnyttjar den experimentella nutidsdansens kroppsliga metoder och skapar avskalad men multisensorisk estetik. Han är också intresserad av social-koreografiska praxisar som väver samman kroppar samt det specifika sinnet som grupptillhörighet kan skapa.

Arbetsgruppens tidigare Työmaa-verk förverkligades 2020–2022 i samband med Riikka Vuorenmaas stadskonstprojekt Vaarat. Verken förverkligades på bostads- och industriområden i Rovaniemi.

Koncept: Riikka Vuorenmaa
På scenen: Riikka Vuorenmaa, Maarit Utriainen, Sebastian López-Lehto
Verkets planering och förverkligande: Maarit Utriainen, Sebastian López-Lehto

Työmaa-verken samproduceras av arbetsgruppen och Piste Kollektiivi.

Kortteli 526 är en del av Kulkue, ett samarbetsprojekt mellan tre finska konstfestivaler. ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio), Hangö Teaterträff (Hangö) och Baltic Circle (Helsingfors) skapar en exceptionellt storskalig serie finska samproduktioner tillsammans med relaterade turnéer. Projektets centrala mål är att främja festivalernas tillgänglighet och att förlänga föreställningarnas livscykel. Projektet finansieras av Finlands kulturfond.