Illustration av träd med dess rötter.

Weltoffen Demo

Pris: 0 Längd: N/A Språk: N/A

Under tre workshopar har arbetsgruppen jobbat kring kropp, röst, tid och rum, i ledning av koreografer och regissörer i vilkas praktik utforskande av det delade rummet, varaktighet, upprepning samt kroppslighet är centralt. Med inspiration från texter ur t.ex. The Hidden Life of Trees av Peter Wohlleben samt The Mushroom at the End of the World av Anna Loewenhaupt Tsing, utforskar arbetsgruppen rytmer, tempo, ljud i och från livsfromer i såväl natur som miljöer som omvandlats under den antropocena tidsåldern, genom platsspecifika händelser och installationer runtom i Hangö.

Weltoffen består av studerande från TeaK och Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst i Berlin, som jobbat tillsammans under tre separata workshopar. I samband med HTT 2019 anordnas den tredje och avslutande delen av initiativet som arrangerats av Rasmus Slätis.

Arbetsgrupp: Oksana Lommi, Hilma Kotkaniemi, Herman Nyby, Justus Rothlaender, Oula Rytkönen, Lara M. Tacke & Tom Salminen