Workshop: Blaue Frau – Tove Sahlin / Shake it Collaborations: D.D.R Desire, Demand and Receive

Pris: 0 Längd: 6 h & 4 h Språk: engelska

Under workshoppen jobbar vi med metoden D.D.R Desire, Demand and Receive. Metoden D.D.R skapades utifrån projektet S.A.D. som undersökte begreppet sorg och hur det påverkar oss både individuellt och kollektivt. Vad kan vi kräva när vi sörjer, och vad kan vi ge?

Förbered dig på att samarbeta – tillsammans definierar och artikulerar vi det praktiska förfarandet.

Tove Sahlin är en performancekonstnär som i sitt arbete fokuserat på koreografi och kropp. Sahlin driver kompaniet Shake it Collaborations som turnerar nationellt och internationellt med sina verk. Sahlin samarbetar för närvarande med sångaren Maria Johannssonn Jospehsson för hennes nya stycke ”it is as it is” som har premiär i Stockholm december 2017.

Under sin performancekarriär har Sahlin försökt definiera kärnan i samarbete: Hur formas det konstnärliga materialet, särskilt i kollektiva processer, och hurdan roll har olika metoder i skapande processer? Vilka metoder kan vi använda för specifika men öppna undersökningar?