Workshop: Fitzmaurize voicework

Pris: Längd: 5 h Språk:

Introduktion till Fitzmaurice Voicework®. Denna workshop riktar sig till dig som vill fördjupa kontakten till din kropp, ditt material och till dig själv som konstnär.

Fitzmaurice Voicework undersöker dynamiken mellan kropp, andning, röst, fantasi, språk och närvaro. Den främjar ett mustigt, levande röstbruk som bär fram mening och känsla utan större ansträngning. Fastän träningen är specifik, går den ändå att kombinera med andra infallsvinklar. Arbetet sammanslår fysisk erfarenhet och mental koncentration.