HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Workshop: Oblivia – Kärlekens strukturer

Pris: 0 Längd: 4 h Språk: N/A

Oblivia delar med sig av sina kollektiva praktiker i en workshop vars tema är Kärlekens strukturer. I workshopen värmer man först upp kroppen och rösten, och sedan introducerar Oblivia sin devising-metod Gör vad du såg.

Gör vad du såg är en metod avsedd för att skapa och dela med sig av material. Genom workshopens renodlings- och fördelningsprocess kommer deltagarna att skapa ett överflöd av material som de kan använda, komma ihåg eller glömma bort. Workshopen bjuder deltagarna till att uppleva sätt att renodla och dela med sig av idéer till gärningar och text. De får sätt att arbeta med aktsamhet, humor, närvaro och tajmning.

Gör vad du såg har utvecklats av Oblivias stiftande medlemmar Timo Fredriksson, Anna Krzystek (1968-2017) och Annika Tudeer, och Oblivia har använt metoden i sina kollektiva verk sedan 2008.