HTT skrivet med grönt på beige-pink bakgrund, bokstäverna har illustrationer av växter.

Workshop: Trine Falch

Pris: 0 € Längd: 4 h Språk:

Workshopen på 4 timmar kommer att bestå dels av diskussion och dels av lek och försök att omvandla en situation till fiktion. Tillsammans undersöks det kusliga som finns i representation och den dramatiska potential som finns i sammanhanget av en workshop.  

Workshopen är riktad till scenkonstnärer.

Språk anpassas efter deltagarna.

Trine Falch (1963) är scenkonstnär med bakgrund i teatervetenskap (UiB), Verdensteatret (1986-88) och Baktruppen (1988-2007). Falch kommer från den del av teatern som verkar med det performativa, postmoderna och postdramatiska. Efter att hon tröttnat på att betrakta världen som fragment, beslöt hon sig för att samla upp de dekonstruerade bitarna och pussla ihop dem som dramatiska narrativer.

I 2017 slog hon ihop sig med några vänner och kolleger och grundade teaterkompaniet Susie Wang. Hennes huvudsyssla just nu är att skriva manuskriptet för den sista delen i deras horrortrilogi om den mänskliga naturen.