Workshop: Weltoffen demo – Tree don’t care what the little bird sings

Pris: 0 Längd: N/A Språk: N/A

Under årets Hangö Teaterträff ordnas den första workshopen av Weltoffen – ett tredelat initiativ för att främja utbytet scenkonststuderande emellan och sporra framtida internationella samarbeten. 

Workshopen är den första i en serie av tre, och arrangeras för studerande från Ernst Busch Hoschschule für Schauspielkunst i Berlin och Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors. Den första workshopen går under ledning av Cris af Enehielm och Rasmus Slätis.