Sekretesspolicy

1. Registeransvarig

Registrets namn
Hangö Teaterträff-festivalens kundregister

Registeransvarig
Hangö Teaterträff r.f. (FO-nummer 1474358-5)
Gasverksgatan 1/33, 00540 Helsingfors

Kontaktperson
Verksamhetsledare Inkeri Rönnberg

2. Ändamål och hantering av personuppgifter

Personuppgifter samlas på följande sätt:

 • användaren har köpt/bokat biljetter för Hangö Teaterträff-festivalens evenemang via Tiketti
 • annat avtalsförhållande, t.ex. användaren har blivit medlem i Hangö Teaterträff
 • användaren har deltagit i Hangö Teaterträff-festivalens marknadsföringskampanjer

Personuppgifterna används för dessa ändamål:

 • leverering av biljetter samt kundtjänst
 • direktmarknadsföring
 • kundkommunikation

3. Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas i första hand från själva användaren; datainsamling kan även ta plats automatiskt. De uppgifter som användaren ger och data som kundregistret innehåller (alla eller en del av de följande):

 • för- och efternamn
 • organisationens namn
 • epostadress
 • postadress
 • telefonnummer
 • data om bokade/köpta varor
 • bokningsnummer
 • kundnummer

Uppgifter samlas i samband med

 • biljettförsäljning
 • medlemskap i Hangö Teaterträff
 • samarbetspartner Tikettis kundregister, enbart kunder som engagerar med Hangö Teaterträff-festivalens evenemang
 • kakor eller annat dylikt

4. Bevaring av personuppgifter

Personuppgifter som samlats i samband med biljettförsäljning bevaras enligt bokföringslagen i sex år. Uppgifter som personen själv har gett då hen blir medlem i Hangö Teaterträff bevaras tills användaren själv anmäler att hens uppgifter ska borttas från listan.

5. Användning av tredje parter

Hangö Teaterträff-festivalen använder Tiketti för biljettförsäljning. Se Tikettis sekretesspolicy.

6. Internationell dataöverföring

Personuppgifter kan överföras till länder utanför EU och EES i samband med producering och erbjudande av tjänsterna. Hangö Teaterträff-festivalen använder den nordamerikanska MailChimp för att skicka nyhetsbrev, automatisera marknadsföring och rikta marknadsföring. Detta betyder att en del av personuppgifterna flyttas utanför den Europeiska unionen. Detta information kan inkludera för- och efternamn, epostadress och hemort. Denna överföring baserar sig alltid på samtycke till att motta nyhetsbrev. Samtycket kan återkallas när som helst.

7. Hur personuppgifterna skyddas

Personuppgifter behandlas av Hangö Teaterträff-festivalens arbetstagare. Varje behandlare av uppgifter har tystnadsplikt. Personuppgifterna skyddas med tillbörliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

8. Användarens rättigheter

Användaren har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om användaren. Användaren har rätt att be att hens uppgifter rättas eller avlägsnas. Användaren har rätt att be om överföring av hens uppgifter. Användaren har rätt att be om att behandlingen av hens personuppgifter begränsas. Användaren har rätt att avbeställa direktmarknadsföring och hindra riktad marknadsföring. Användaren kan kontakta Hangö Teaterträff och be om att få veta alla de uppgifter som samlats in om hen.

9. Rättighet att göra klagomål

Användaren kan lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna, om användaren upplever att hens information inte har behandlats enligt den gällande lagstiftningen.

Dataskyddsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
PB 800
00521 Helsingfors

Epost:
Telefon: 029 56 66 700

10. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Sekretesspolicyn uppdaterades den 9.9.2022.