Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.hangoteatertraff.org och bereddes 16.5.2022. Utlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster gäller inte Hangö Teaterträff som på grund av sin finansiering och syfte inte är en statlig enhet. Vi anser ändå att lagen är viktig, och därför har vi gått igenom vårt webbinnehåll med tanke på tillgänglighet och strävat efter att göra webbplatsen så tillgänglig som möjligt.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen uppfyller till stor del tillgänglighetskriterierna på nivåerna A och AA (WCAG 2.1).

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen har några funktioner som inte uppfyller kraven:

  • Skärmläsarens fokus flyttas inte till början av sidan då man flyttar sig en sida till en annan inom webbplatsen.
  • Bli medlem-formulärets felmeddelanden förmedlas inte tydligt till skärmläsare.
  • Webbplatsen har länkar som leder till en ny webbplats utan varning.
  • Webbplatsen har brister gällande kognitivitet, såsom blandspråk och titelfontens dåliga läsbarhet.
  • Webbplatsen har element som är skrivna med stora bokstäver och som kan vara svåra att urskilja för människor med nedsatt syn eller lässvårigheter.

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet

Webbplatsen blev förnyad år 2022, och i dess tekniska förverkligande uppmärksammade vi tillgänglighet. Vi strävar efter att korrigera formulärens brister så snabbt som möjligt och att i framtiden förbättra till exempel textens läsbarhet.

Vi erbjuder stöd till de användare som inte kan använda webbplatsen tillgängligt. Kontakta oss via telefon eller e-post:

Essi Brunberg
+358 40 869 9466 

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi gör vårt bästa för att korrigera bristen. Var vänlig och kontakta .